REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
” EU:n yleinen tietosuoja-asetus”

Laatimispäivä 11.12.2017

1. Rekisterinpitäjä
Helsingin Kulinaarinen Instituutti Oy / Ravintola Villa Hakkari
Kuokkalantie 5
37550 Lempäälä
Y-tunnus 09-74723-1
ravintola@villahakkari.fi
Tel. 010 3253091

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Katja Rastas / Helsingin Kulinaarinen Instituutti Oy

3. Rekisterin nimi
Ravintola Villa Hakkarin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterin henkilöille lähetetään sähköpostitse yrityksen uutiskirje sekä markkinointimateriaalia.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilö tilaa itse uutiskirjeen internetsivuiltamme ja luovuttaa meille sähköpostiosoitteensa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta toisille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus
Rekisterinpitäjä säilyttää rekisterin sisältämiä koneita riittävän vartioituna.
Rekisteritietoihin pääseminen edellyttää käyttäjältään riittävän vaikeata salasanaa, joka vaihdetaan säännöllisesti. Salasana annetaan ainoastaan niiden henkilöiden tietoon, joille pääsy rekisteriin on välttämätöntä. Rekisterinpitäjä huolehtii suojautumisesta internetistä tulevia tietomurtoja vastaan teknisin ja/tai ohjelmistollisin keinoin.

Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Rekisterinpitäjän aineisto ei ole manuaalista.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti: ravintola@villahakkari.fi

11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus ja tietojen korjauspyyntö
Jokaisella on tietojensa tarkistusoikeus. Tarkistuspyyntö ja korjauspyyntö tulee tehdä ravintola@villahakkari.fi

13. Muut henkilötietoihin käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, kuin yrityksen markkinointimateriaalin lähettämiseen.

Noudatamme Suomen henkilötietolakia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.